Od października 2018 informacje zamieszczane są
na stronie http://zss.edu.gdansk.pl